FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ऐन

Post date Document
शिक्षा ऐन, २०७४ Monday, December 18, 2023 - 11:34 PDF icon शिक्षा ऐन, २०७४.pdf
तीनपाटन गाउँपालिकाको नागरिक उपचार सहायता कोष परिचालन ऐन, २०८० Wednesday, September 13, 2023 - 12:50 PDF icon ४ तीनपाटन गाउँपालिकाको नागरिक उपचार सहायता कोष परिचालन ऐन, २०८०.pdf
तीनपाटन गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०८० Wednesday, September 13, 2023 - 12:50 PDF icon ३ तीनपाटन गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०८०.pdf
तीनपाटन गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० Wednesday, September 13, 2023 - 12:49 PDF icon २ तीनपाटन गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०.pdf
तीनपाटन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० Wednesday, September 13, 2023 - 12:48 PDF icon १ तीनपाटन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७४ Sunday, April 30, 2023 - 11:38 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७४.pdf
स्थानीय सेवा ऐन, २०७४ Sunday, April 30, 2023 - 11:34 PDF icon स्थानीय सेवा ऐन, २०७४.pdf
शिक्षा ऐन, २०७४ Monday, April 24, 2023 - 18:05 PDF icon शिक्षा ऐन.pdf
तीनपाटन गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९ Monday, August 8, 2022 - 19:02 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९.pdf
स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४ Friday, February 11, 2022 - 12:26 PDF icon स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४.pdf

Pages