FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा नं. ४

 

निर्वाचित पदाधिकारी

सि.नं  . नाम थर पद                                    सम्पर्क नं.             
श्री खड्ग बहादुर भुजेल     वडा अध्यक्ष ९८५४०४२२३४
श्री जनक लाल गौतम खुला सदस्य ९८००८१३८३७
श्री रेशम बहादुर रमौली खुला सदस्य ९८१९६८३४८६
श्री गिता बोगटी महिला सदस्य ९८१७६६५०७०
श्री लाली माया कामी            दलित महिला सदस्य      ९८१९७७२२२४

 

कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु

सि.नं. नाम थर पद                            सम्पर्क नं.              
श्री भिम बहादुर पुलामी           सहायक ९८६८८८३२९३
श्री सन्तोष दहाल  अ.सव.इन्जिनियर ९८०७६७९०९२
श्री कुमारी फुयाल सहायक कम्प्युटर अपरेटर    ९८२४८५२२००
श्री होम बहादुर मगर कार्यालय सहयोगी ९८०४५६५०७९
Ward Contact Number: 
9744021303