FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अार्थिक वर्ष ०७५/०७६ काे महिला विकास कार्यक्रमहरू

७५/७६ 12/06/2018 - 12:39 PDF icon Mahila Bikas Karyakram

अार्थिक वर्ष ०७५/०७६ काे स्वास्थ्य तर्फकाे वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू

७५/७६ 12/06/2018 - 12:36 PDF icon Tinpatan Health Sector Budget

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ काे बार्षिक गाउँपालिका स्तरीय शिक्षा कार्यक्रम

७५/७६ 12/06/2018 - 12:34 PDF icon Education Sector

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ काे बार्षिक कृर्षि विकास कार्यक्रम

७५/७६ 12/06/2018 - 12:29 PDF icon Krishi Bikas Karyakram

अार्थिक वर्ष ०७५/०७६ काे अायुर्वेद तर्फकाे वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू

७५/७६ 12/06/2018 - 12:26 PDF icon Ayurbed sakha budget

गाउँपालिका अनुदान(वित्तिय समानिकरण र शसर्त अनुदान ) तर्फकाे बार्षिक बाँडफाँड कार्यक्रम विवरण

७५/७६ 12/05/2018 - 13:37 PDF icon

तीनपाटन गाउपालिकाको योजनाहरु

७४/७५ 04/06/2018 - 13:18 PDF icon तीगापा याेजना.pdf