FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

कर्ण बहादुर मगर

अध्यक्ष

tkarna25@gmail.com ९८५४०४२२२५ ,९८५४०४१५२५, ९८१५८८०१२५

धन बहादुर पुलामी (अशोक)

उपाध्यक्ष

९८५४०४२२२१

गोविन्द राउत

अध्यक्ष वडा नं. १

९८५४०४२२३१

मुकुन्द प्रसाद पौडेल

अध्यक्ष वडा नं. २

लाल बहादुर स्याङतान

अध्यक्ष वडा नं. ३

९८५४०४२२३३

खड्ग बहादुर भुजेल

अध्यक्ष वडा नं. ४

९८५४०४२२३४

विर बहादुर पुलमी

अध्यक्ष वडा नं. ६

९८६३२०४४११

पुण्यहरि भुजेल

अध्यक्ष वडा नं. १०

९८५४०४२२३०