FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं
Chairman of Tinpatan Rural Municipality

कर्ण बहादुर मगर

गाउँपालिका प्रमुख

tkarna25@gmail.com ९८५४०४२२२५
Vice Chairman of Tinpatan Rural Municipality

पदममाया तामाङ

गाउँपालिका उप- प्रमुख

९८५४०४२२२१

गोविन्द राउत

अध्यक्ष वडा नं. १

९८५४०४२२३१

हेम बहादुर श्रेष्ठ

अध्यक्ष वडा नं. २

९८५४०४२२३२

लाल बहादुर स्याङतान

अध्यक्ष वडा नं. ३

९८५४०४२२३३

खड्ग बहादुर भुजेल

अध्यक्ष वडा नं. ४

९८५४०४२२३४

दिनेश कुमार रमौली

अध्यक्ष वडा नं. ५

९८५४०४२२३५

विर बहादुर पुलमी

अध्यक्ष वडा नं. ६

९८६३२०४४११

कोमल बहादुर खपाङ्गी

अध्यक्ष वडा नं. ७

९८५४२०००७७

रेखराज अधिकारी

अध्यक्ष वडा नं. ८

९७५४२०००७८

शेर बहादुर मगर

अध्यक्ष वडा नं. ९

९६११०४४५५७

पुण्यहरि भुजेल

अध्यक्ष वडा नं. १०

९८५४०४२२३०

हितलाल श्रेष्ठ

अध्यक्ष वडा नं. ११

९८५४०४२२३६