FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यविधि

Post date Document
उद्यमसँगैं जनजीविका प्याड उत्पादनमा स्वयंसेविका कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० Wednesday, September 13, 2023 - 12:54 PDF icon ६ उद्यमसँगैं जनजीविका प्याड उत्पादनमा स्वयंसेविका कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
तीनपाटन गाउँपालिकाको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० Wednesday, September 13, 2023 - 12:54 PDF icon ५ तीनपाटन गाउँपालिकाको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
तीनपाटन गाउँपालिकाको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० Wednesday, September 13, 2023 - 12:53 PDF icon ४ तीनपाटन गाउँपालिकाको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
विद्यालयमा आमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० Wednesday, September 13, 2023 - 12:52 PDF icon ३ विद्यालयमा आमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० Wednesday, September 13, 2023 - 12:52 PDF icon २ करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० - Copy.pdf
स्नातक तह अध्ययन छात्रवृति अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि Thursday, June 1, 2023 - 11:48 PDF icon स्नातक तह अध्ययन छात्रवृति अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ Thursday, June 1, 2023 - 11:48 PDF icon सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
संघ, संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ Thursday, June 1, 2023 - 11:47 PDF icon संघ, संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
विपन्न ज्येष्ठ नागरिक एम्बुलेन्स खर्च सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ Thursday, June 1, 2023 - 11:46 PDF icon विपन्न ज्येष्ठ नागरिक एम्बुलेन्स खर्च सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ Thursday, June 1, 2023 - 11:46 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि.pdf

Pages