FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक नं. १०७ ( मिति २०७९।०३।१६ )

७८/७९ 06/30/2022 - 15:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १०७ ( मिति २०७९।०३।१६ ).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १०६ ( मिति २०७९।०३।०९ )

७९/८० 06/28/2022 - 00:00 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १०६ ( मिति २०७९।०३।०९ ).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १०५ ( मिति २०७९।०२।२६ )

७८/७९ 06/22/2022 - 12:09 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १०५ ( मिति २०७९।०२।२६ ).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १०४ ( मिति २०७९।०२।२१ )

७८/७९ 06/08/2022 - 14:21 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १०४ ( मिति २०७९।०२।२१ ).pdf

मिति २०७८ फाल्गुन १९ गते बसेको गाउँ विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय

७८/७९ 03/29/2022 - 11:04 PDF icon मिति २०७८ फाल्गुन १९ गते बसेको गाउँ विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १०३ ( मिति २०७८।१०।२९)

७८/७९ 02/12/2022 - 21:37 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १०३ ( मिति २०७८।१०।२९).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १०२ ( मिति २०७८।९।७)

७८/७९ 01/05/2022 - 13:41 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. १०२ ( मिति २०७८।९।७).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १०१ ( मिति २०७८।६।८)

७८/७९ 01/05/2022 - 13:36 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. १०१ ( मिति २०७८।६।८).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. १०० ( मिति २०७८।६।६)

७८/७९ 01/05/2022 - 13:33 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. १०० ( मिति २०७८।६।६).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ९९ ( मिति २०७८।६।५)

७८/७९ 01/05/2022 - 13:30 PDF icon कार्यापालिका बैठक नं. ९९ ( मिति २०७८।६।५).pdf

Pages