FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा नं. ११

यस गाउँपालिकाको वडा नं. ११ मा कुल २९ वटा बस्तीमा जम्मा ८५१ घरधुरी र ४४७४ जनसंख्या रहेका छन् । सो मध्ये कन्याखोला बस्तीमा सवैभन्दा कम ६ घरधुरी संख्या र जम्मा ४२ जना जनसंख्या रहेका छन् भने सबैभन्दा धेरै चकमके वस्तीमा १६० घरधुरी र  ७८७ जना जनसंख्या रहेका छन् ।

निर्वाचित पदाधिकारी

 सि.नं  .  नाम थर   पद   सम्पर्क नं. 
 १  श्री तिलक बहादुर बस्नेत क्षेत्री     वडा अध्यक्ष  ९८५४०४२२३६   
 २  श्री राज कुमार घिसिङ  खुला सदस्य  ९८०८९८४८२०
 ३  श्री सिद्द बहादुर थापा  खुला सदस्य  ९८२४८७५९२०
 ४  श्री भाग दासी  महिला सदस्य  ९८००८१५८७३
 ५  श्री जगत कुमारी सार्की  दलित महिला सदस्य               ९८१२१२४०७६   

 

कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु 

 सि.नं.  नाम थर   पद  सम्पर्क नं. 
श्री मालती गौतम सहायक ९८६९६९५००५
 २  श्री चेत बहादुर रमाेेली              सहायक  ९८६१०१३७१५  
 ३  श्री नर माया तामाङ  अ.सव.इन्जिनियर  ९८०९६४४७३१            
 ४  श्री कल्पना थापा      ना.प्रा.स             ९८६२७०८८०२
 ५  श्री शिवलाल श्रेष्ठ  कार्यालय सहयोगी  ९८६४०५१५७६     
Ward Contact Number: 
९८००८०१८०८