FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा नं. ७

यस गाउँपालिकाको वडा नं. ७ मा कुल ९ वटा बस्तीमा जम्मा ४४४ घरधुरी र २५२६ जनसंख्या रहेका छन् । सो मध्ये डाँडागाँउ बस्तीमा सवैभन्दा कम २२ घरधुरी संख्या र जम्मा १४७ जना जनसंख्या रहेका छन् भने सबैभन्दा धेरै कालिमाटी वस्तीमा १२३ घरधुरी र  ७०१ जना जनसंख्या रहेका छन् ।

निर्वाचित पदाधिकारी

 सि.नं.  नाम थर  पद  सम्पर्क नं.
 १  श्री युवराज पहाडी   वडा अध्यक्ष  ९८४४२५३९१०
 २  श्री घनश्याम समाल  खुला सदस्य  ९८४४२९२८३८    
 ३  श्री मदन पुलामी मगर  खुला सदस्य  ९८४८४४५१६५
 ४  श्री युव माया मश्राङ्गी         महिला सदस्य  ९८६६३६२४०५
 ५  श्री थलि माया बि.क.  दलित महिला सदस्य             ९८१४५८५४०८२    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु

 सि.नं.  नाम थर  पद  सम्पर्क नं.
श्री नमिता श्रेष्ठ सहायक ९८४४५२३४५३
 २  श्री खगेन्द्र कार्की  सहायक चौथो  ९८६४०५१७५१     
 ३  श्री सविता अधिकारी  अ.सव.इन्जिनियर  ९८१६८७२६४६
 ४  श्री चेतबहादुर श्रेष्ठ  सहायक कम्प्युटर अपरेटर     ९८४४४४२०१०
 ५  श्री मोहन पुर्वछाने  ना.प्रा.स.     ९८१९६९९८०८
 ६  श्री खिलबहादुर चौहान  ना.प.से.प्रा  ९८१९८८०१५५
श्री तारानाथ अधिकारी कार्यालय सहयोगी ९८८०९८८९९१

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Ward Contact Number: 
९७५४२०००७७