FAQs Complain Problems

समाचार

कार्यरत कर्मचारीहरु

Read More

लाम्पन्टार वडा नं. ११

Read More

कार्यापालिका सदस्यहरु

Read More

मझुवा दोभान बजार वडा न‌ं. ५

Read More

तीनपाटन फाँट वडा नं. २

Read More

साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन (केन्द्र) पकेट विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धि माग आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना ।

" मिति २०७७।८।१३ गते प्रकाशित सूचना संशोधन गरिएको बारे "

"सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।८।१३) " ।

दस्तावेज: 

प्रेश विज्ञप्ति

"सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना "

" मल बिक्रेता फर्म/कम्पनी, सहकारी संस्था तथा अन्य संस्थालाई सूचिकृत हुन आउने बारे सूचना "

" प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सिन्धुलीको चालु आ.व. ०७७।०७८ मा कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना "

" सेवा सुचारु सम्वन्धी सूचना "

जन प्रतिनिधि

Chairman of Tinpatan Rural Municipality
गाउँपालिका प्रमुख
Phone:
९८५४०४२२२५
Vice Chairman of Tinpatan Rural Municipality
गाउँपालिका उप- प्रमुख
Phone:
९८५४०४२२२१
अध्यक्ष वडा नं. १
Phone:
९८५४०४२२३१
अध्यक्ष वडा नं. २
Phone:
९८५४०४२२३२
अध्यक्ष वडा नं. ३
Phone:
९८५४०४२२३३
अध्यक्ष वडा नं. ४
Phone:
९८५४०४२२३४
अध्यक्ष वडा नं. ५
Phone:
९८५४०४२२३५
अध्यक्ष वडा नं. ६
Phone:
९८६३२०४४११
अध्यक्ष वडा नं. ७
Phone:
९८५४२०००७७
अध्यक्ष वडा नं. ९
Phone:
९६११०४४५५७
अध्यक्ष वडा नं. १०
Phone:
९८५४०४२२३०
अध्यक्ष वडा नं. ११
Phone:
९८५४०४२२३६

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Phone:
९८५४०४२२२०
Account Officer of Tinpatan Rural Municipality
लेखा अधिकृत
Phone:
९८५४०४२०८०
Jeetendra Giri
अधिकृत छैठौ‌ं
Phone:
९८५४०४०९१३
Prakash Magar
इन्जिनियर
Phone:
९८५१२४५८६४
Ram Chandra Khadka
शिक्षा अधिकृत
Phone:
९८४३५६९२७२
Sanjay Thapa
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Phone:
9849835043, 9812000917
Gopal prasad Pahadi
सूचना अधिकारी
Phone:
9844045476

जानकारी