FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Verification of Annual income ७९/८० 08/26/2022 - 09:29 PDF icon Verification of Annual income.pdf
Tax Clearance certificate ७९/८० 08/26/2022 - 09:28 PDF icon Tax Clearance certificate.pdf
Property Valuation ७९/८० 08/26/2022 - 09:27 PDF icon Property Valuation.pdf
सिफारिस वा प्रमाणित गर्दा पालना गर्नुपर्ने मार्गदर्शनहरु ७९/८० 08/26/2022 - 09:18 PDF icon सिफारिस वा प्रमाणित गर्दा पालना गर्नुपर्ने मार्गदर्शनहरु.pdf
प्रचलित कानून अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको अन्य सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने ७९/८० 08/26/2022 - 09:17 PDF icon प्रचलित कानून अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको अन्य सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने.pdf
जातीय पहिचान र जातीय सिफारिस ७९/८० 08/26/2022 - 09:16 PDF icon जातीय पहिचान र जातीय सिफारिस.pdf
धारा, विद्युत जडान सिफारिस ७९/८० 08/26/2022 - 09:15 PDF icon धारा, विद्युत जडान सिफारिस.pdf
विद्यालय ठाउँसारी सिफारिस ७९/८० 08/26/2022 - 09:15 PDF icon विद्यालय ठाउँसारी सिफारिस.pdf
आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित ७९/८० 08/26/2022 - 09:14 PDF icon आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित.pdf
आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित ७९/८० 08/26/2022 - 09:13 PDF icon आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित.pdf

Pages