FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नियमावली

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा नियामवली, २०७९ ७९/८० Monday, April 24, 2023 - 18:13 PDF icon शिक्षा नियमावली, २०७९.pdf
तीनपाटन गाउँपलिकाको खरिद कार्यलाई नियमित एवं व्यवस्थित गर्न बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७७ ७८/७९ Monday, June 20, 2022 - 13:12
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली-२०७४ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति २०७४।५।७ ७३/७४ Friday, January 14, 2022 - 16:17 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली-२०७४ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति २०७४।५।७.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ ७६/७७ Wednesday, December 16, 2020 - 15:51 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७.pdf
स्थानीय सहकारी नियमावली, २०७६ ७६/७७ Wednesday, December 16, 2020 - 15:47 PDF icon तीनपाटन गाउँपालिकाकेा सहकारी नियमावली, २०७६.pdf
गाउँ प्रहरी सम्वन्धी नियमावली, २०७६ ७६/७७ Wednesday, December 16, 2020 - 15:42 PDF icon गाउँ प्रहरी सम्बन्धी नियमावली, २०७६.pdf
तीनपाटन गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ Thursday, March 8, 2018 - 10:05 PDF icon गाउँ कार्यपालिका ( कार्य विभाजन) नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ Wednesday, March 7, 2018 - 14:54 PDF icon गाउँ-कार्यपालिका-कार्यसम्पादन-नियमावली-२०७४ (2) उप्लोअद.pdf