FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७४/०७५ देखी २०७७/०७८ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण बेरुजुको अभिलेख ७९/८० 08/03/2022 - 15:05 PDF icon आ.व. २०७४०७५ देखी २०७७०७८ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण बेरुजुको अभिलेख.pdf
आ.व. ०७७।०७८ को अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन ७९/८० 08/02/2022 - 11:29 PDF icon आ.व. ०७७।०७८ को अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन.pdf
आ. व. २०७७।७८ को प्रारम्भिक म. ले. प.प्रतिवेदन ७८/७९ 03/02/2022 - 16:59 PDF icon आ. व. २०७७।७८ को म. ले. प. प्रारम्भिक प्रतिवेदन.pdf
आ.व. ०७६।०७७ को अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन ७६/७७ 12/16/2021 - 12:08 PDF icon अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन आ.व. २०७६।०७७.pdf
आ.व. ०७५।०७६ को अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन ७५/७६ 12/16/2021 - 12:07 PDF icon अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन आ.व. २०७५।७६.pdf.pdf
आ.व. ०७४।७५ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ७४/७५ 12/16/2021 - 12:04 PDF icon अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन आ.व. ०७४।०७५.pdf
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन आ.व. २०७३ ।७४ तीनपाटन गाउँपालिका ७३/७४ 12/15/2021 - 14:57 PDF icon लेखा परिक्षण प्रतिवेदन आ.व. २०७३ ।७४ तीनपाटन गाउँपालिका.pdf
जरायोटार गाउँ विकास समितिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७२।०७३ ७२/७३ 12/14/2021 - 15:13 PDF icon जरायोटार गाउँ विकास समितिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७२।०७३.pdf
बालाजोर गाउँ विकास समितिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आ.व. २०७२।७३ ७२/७३ 12/14/2021 - 15:10 PDF icon बालाजोर गाउँ विकास समितिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आ.व. २०७२।७३.pdf
भिमस्थान गाउँ विकास समितिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आ.व. २०७२।०७३ ७२/७३ 12/14/2021 - 15:07 PDF icon भिमस्थान गाउँ विकास समितिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आ.व. २०७२।०७३.pdf

Pages