FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

साविकमा डिभिजन सहकारी कार्यालय, सिन्धुली, जनकपुरधाममा दर्ता भएका हाल तीनपाटन गाउँपालिका भित्र रहेका सहकारीहरुको सूचिकृत गर्ने कार्य भई रहेकोले ७ दिन भित्र सूचिकृत गराउन हुन सम्वन्धित सबैमा अनुरोध छ ।

आवश्यक कागजातहरु

१) निवेदन ।

२) आ.व. २०७७/७८ को अडिट रिपोर्ट ।

३) संस्था दर्ता प्रमाण पत्र ।

५) स्थायी लेखा नं. प्रमाण पत्र ।

६) सूचिकृत दस्तुर रु ५०० मात्र ।

तीनपाटन गाउँपालिका र बैंक अफ काठमाण्डौं लि., तीनपाटन शाखा बिच वडा नं. ४,५,६,७,८,९,१० र ११ का सामाजिक सूरक्षा भत्ता लाभग्राहीका लागि बैंक खाता मार्फत भत्ता उपलव्ध गराउने बारे भएको सम्झौता पत्र ।

Pages