FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा शाखा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विद्यालयको प्राथमिकताक्रम निर्धारण तथा पदस्थापन पत्र बुझन आउने सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ Monday, April 8, 2024 - 20:16 PDF icon पदस्थापन.pdf
लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ Wednesday, January 3, 2024 - 15:48
जानकारी गराइएको सम्बन्धमा । ८०/८१ Thursday, December 21, 2023 - 11:08
आधारभूत तह, अंग्रेजी विषय, गाउँ शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! ७९/८० Saturday, May 13, 2023 - 20:09
आधारभूत तह, नेपाली विषय, गाउँ शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! ७९/८० Saturday, May 13, 2023 - 20:09
आधारभूत तह, सामाजिक विषय, गाउँ शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! ७९/८० Saturday, May 13, 2023 - 20:08
आधारभूत तह, विज्ञान विषय, गाउँ शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! ७९/८० Saturday, May 13, 2023 - 20:08
आधारभूत तह, गणित विषय, गाउँ शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! ७९/८० Saturday, May 13, 2023 - 20:07
तीनपाटन गाउँपालिका स्तरीय आधारभुत तह (कक्षा ८ ) उत्तीर्ण परीक्षाको समय तालिका सम्वन्धी सूचना । ७८/७९ Monday, March 14, 2022 - 13:05
तीनपाटनको सेरीफेरो स्थानीय पाठ्यक्रम (कक्षा १-५ ) ७८/७९ Monday, January 17, 2022 - 13:51 PDF icon तीनपाटनको सेरीफेरो स्थानीय पाठ्यक्रम (कक्षा १-५ ).pdf

Pages