FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

७६/७७

"सामाजिक सूरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्वन्धि सूचना"

"आधरभूत तह उतिर्ण (कक्षा-८) परीक्षा नतिजा २०७६ "

"खाद्यान्न सामाग्री खरिदका लागि दोस्रोपटक वोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना"

" टेन्डर म्याद थप सम्वन्धी सूचना "

"खाध सामाग्री खरिद सम्वन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना"

"चकमके हाटबजार व्यवस्थापन (ट्रस निर्माण) वडा नं. ११ सम्वन्धी सिलबन्दी वाेलपत्र अाव्ह्वानकाे सूचना" प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।११।२३

"वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं. ५ सम्वन्धि सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना"

"दोस्रो चरणको उपभोक्त्ता समिति अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन हुने सम्वन्धी सूचना "