FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कृषि शाखा

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना।।

कृषि सामाग्री उपहार प्रदान कार्यक्रमका केही झलकहरु।

कृषि यान्त्रिकरण प्रस्ताव छनौट र सम्झौता सम्बन्धी सूचना ।

धानको उन्नत जातको बीउ माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

कृषि यान्त्रिकरण प्रस्तावना माग सम्बन्धी सूचना ।

५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत रोजिता आलुको बीउ वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागिताका लागि प्रस्ताव माग सम्बन्धी कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुलीको सूचना ।

५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जनकदेव आलुको बीउ वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।