FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

"आर्थिक वर्ष २०७६।२०७७ काे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट"

तीनपाटन गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दररेट

दस्तावेज: 

तीनपाटन गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट पुस्तिका

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

तीनपाटन गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को दररेट

आ.व. २०७९/८० को बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट

कृपया बजेट डाउनलोड तथा हेर्नका लागि तल लिंकमा जानुहोला

आ.व. २०७९।०८० को बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट

 

आ.व. २०७९/८० नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

मन्त्रालयगत/निकायगत कार्यक्रम विवरण (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) बागमती प्रदेश