FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अन्य निर्णय

विपद व्यवस्थापन निर्णय २०८१-०३-०६

मिति २०८० माघ १४ गते बसेको गाउँ विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय

मिति २०८० पौष ६ गतेको तीनपाटन गाउँपालिकाको विपद्‌ व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय

मिति २०७८ फाल्गुन १९ गते बसेको गाउँ विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय

गाउँपालिका दररेट आ.व. २०७८।७९