FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

" क्याटलग विधिबाट कृषि यन्त्र (Power Tiller/ Mini Tiller) खरिद गर्ने सम्वन्धी सूचना "

सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ( दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८।२।२४ )

दस्तावेज: 

" सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।१।२९ गते) "

दस्तावेज: 

" Invitation for Bids for the Procurement of Construction of Lampantar Health Post Building, Awash Griha, Store (Published Date:- 2078-1-19) "

आन्तरीक आय संकलन ढुंगा, बालुवा, गिट्टी संकलन तथा उत्खनन् सम्वन्धी कार्यहरुको शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचान , प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।९।२९ गते

दस्तावेज: 

" बोलपत्र आह्ववानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।०६।२६) "

"खाद्यान्न सामाग्री खरिदका लागि दोस्रोपटक वोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना"

" टेन्डर म्याद थप सम्वन्धी सूचना "

Pages