FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

भुमिहीन दलीत, भुमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्वन्धी सूचना

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने तथा आर्थीक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धी सूचना

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी दर्ता गर्ने सम्वन्धी सूचना

" प्रकाशन / प्रशारण सम्वन्धि जरूरी सूचना "

" नवौं गाउँसभामा आ.व. २०७८।७९ को लागी पेश भएको निति तथा कार्यक्रम "

कोभिड- १९ संक्रमण, नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्वन्धी निषेधाज्ञा थप गरिएको सूचना

" क्याटलग विधिबाट कृषि यन्त्र (Power Tiller/ Mini Tiller) खरिद गर्ने सम्वन्धी सूचना "

यस गाउँपालिकाकाे आ.व. ०७७/७८ को आर्थिक कारोबारहरुको चेक काट्ने अवधि सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

Pages