FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

" सम्पूर्ण सेवा वन्द गरिएको सूचना "

" बोलपत्र आह्ववानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।०६।२६) "

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागमती प्रदेश सिन्धुलीको सूचना

" अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस गरिएको सूचना "

" अत्यन्त जरुरी सूचना "

" प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा लिखित परीक्षा संचालन बारे "

"‍ औपचारिक पोशाक लगाई कामकाज गर्ने बारे सूचना "

" प्रविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना "