FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

यस गाउँपालिकाकाे आ.व. ०७७/७८ को आर्थिक कारोबारहरुको चेक काट्ने अवधि सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

" मिति २०७८।२।२४ गते समय र समाचार Times & News राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना संशोधन गरिएको बारे सूचना "

दस्तावेज: 

५० प्रतिशत अनुदानमा वर्षे फलफुलको विरुवा वितरण सम्वन्धी सूचना

सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ( दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८।२।२४ )

दस्तावेज: 

अत्यावश्यक सेवा तथा कार्य बाहेक अन्य सेवा थप मिति २०७८ जेष्ठ ३० सम्म बन्द हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

७५ % अनुदानमा पावरटिलर/ मिनिटिलर वितरण सम्वन्धी सूचना

अत्यावश्यक सेवा तथा कार्य बाहेक अन्य सेवा थप मिति २०७८ जेष्ठ २२ सम्म बन्द हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

" सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।१।२९ गते) "

दस्तावेज: 

Pages