FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

७९/८०

पशु चौपाया ओसार पसारमा रोक लगाईएको सम्बन्धी सूचना ।

भ्याक्सिनेटर आवश्यक सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्ताव आह्रानको सूचना ।

C.B.R सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा ।

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति

प्राविधिक सहायकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७९/८० - २०८१/८२

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी सार्बजनिक सूचना ।