FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

७९/८०

गाउँपालिका स्तरीय बाल भेला सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

पुनःएकीकरण कार्यक्रममा सहभागि हुने सम्बन्धी सूचना ।

म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम (३) बमोजिम सार्वजानिक गरिएको सूचना विवरण (मिति २०७९/१०/०१ देखि मिति २०७९/१२/३० सम्मको विवरण)

दस्तावेज: 

आधारभूत तह, अंग्रेजी विषय, गाउँ शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना !

आधारभूत तह, नेपाली विषय, गाउँ शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना !

आधारभूत तह, सामाजिक विषय, गाउँ शिक्षक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना !