FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

८०/८१

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

कार्यपालिका बैठक ( मिति २०८०/१०/१४)

तीनपाटन गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दररेट

दस्तावेज: