FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आन्तरिक कर ढुङ्गा, गिटी, वालुवा उत्खनन् तथा विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

Darbhau Bolpatra

आन्तरिक कर ढुङ्गा, गिटी, वालुवा उत्खनन् तथा विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । 

तीनपाटन गाउँपालिका
लाम्पन्टार, सिन्धुली

आर्थिक वर्ष: