FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ग्यालरी

यस गाउँपालिकाको मिति २०७८।८।२३ गतेको निर्णय अनुसार आ.व. २०७८।७९ मा स्वीकृत भएका रु ५,००,०००।-(पाँच लाख ) सम्मका सम्पुर्ण योजनाहरु यसै गाउँपालिका मातहत रहेका वडा कार्यालयमा नै सम्झौता गरी योजना कार्यन्वयन गर्ने निर्णय भएकाले उक्त योजन सम्झौता बारे वडा सचिव ज्युहरुलाई एक दिवसिय प्रशिक्षक कार्यक्रम । साथै उक्त निर्णय २०७८।८।२६ गते आईतबारका दिन बाट सबै वडामा लागुहुने सम्पुर्ण सबैमा जानकारी गरिन्छ।

मिति: 12/12/2021 - 10:52
, , , , , ,

Pages