FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

ना.प्रा.स. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

ना.प.से.प्रा पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना ।

गाउँ प्रहरी जवानको अन्तिम नतिजा प्रका‍शन गरिएको सूचना ।

गाउँ प्रहरी हवल्दारको अन्तिम नतिजा प्रका‍शन गरिएको सूचना ।

अमिन, सहायक चौथो पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

दरखास्त आवह्वानको म्याद थप गरिएको सूचना ।

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।०९।१५ )

Pages