FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

तीनपाटन गाउँपालिकाको आ. व. २०७९।०८० को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: