FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

तीनपाटन गाउँपालिका र बैंक अफ काठमाण्डौं लि., तीनपाटन शाखा बिच बैंक खाता मार्फत भत्ता उपलव्ध गराउने बारे भएको सम्झौता पत्र ।

तीनपाटन गाउँपालिका र बैंक अफ काठमाण्डौं लि., तीनपाटन शाखा बिच वडा नं. ४,५,६,७,८,९,१० र ११ का सामाजिक सूरक्षा भत्ता लाभग्राहीका लागि बैंक खाता मार्फत भत्ता उपलव्ध गराउने बारे भएको सम्झौता पत्र ।

आर्थिक वर्ष: