FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व. २०७९/८० मा संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित (सशर्त अनुदान) मकै प्रवर्द्वन कार्यक्रमको लागि यस गाउँपालिकाबाट छनोट गरिएका विभिन्न कृषि समुह/सहकारीलाई विविध किसिमका कृषि यन्त्र/उपकरणहरु तीनपाटन गाउँपालिका द्वारा वितरण कार्य सु-सम्पन्न गरियो ।

आर्थिक वर्ष: