FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

तीनपाटन गाउँपालिका भित्र रहेका र तीनपाटन गाउँपालिका भित्र काम गर्न ईच्छुक सबै गैहृ सरकारी संध,संस्था/उपभोक्ता समिति /सहकारी संस्था लगायत समाजिक तथा सामुदायिक संध, संस्था सरोकारवालाहरुमा सबैको लागि सूचना

आर्थिक वर्ष: