FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु

Read More

स्वागत कार्यक्रम

Read More

निर्माणधिन गाउँपालिका भवन

Read More

चकमके बजार वडा नं. ११

Read More

कर्मचारीहरु

Read More

संक्षिप्त परिचय

तीनपाटन गाउँपालिका नेपालको बागमती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लामा पर्दछ । २८०.५७ वर्ग.कि.मि. क्षेत्रफल रहेको यस गाउँपालिकाको पूर्वमा दुधौली न.पा.,पश्चिममा कमलामाई न.पा., उत्तरमा गोलान्जोर गा.पा. र दक्षिणमा कमलामाई न.पा. पर्दछन् । यस गाउँपालिकालाई मिति २०७३ फाल्गुन २२ गते साविकको वेलघारी, भिमस्थान, जरायोटार, बालाजोर, तोश्रामखोला, बाहुनतिल्पुङ्ग, आम्वोटे र लाम्पन्टार गा.वि.स. समाबेश गरी जम्मा  ११ वडा कायम गरिएको छ ।

यस गाउँपालिकाको कार्यालय जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुली बजारबाट ३८ कि.मि  टाढा रहेको छ ।

अत्यन्त जरुरी सू‍चना

कोभिड- १९ सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

श्री सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरु तीनपाटन गाउँपालिका । विवरण उपलव्ध गराईदिन हुन

अपाङ्गता कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्तावना पेश गर्नेबारे सूचना ।

५० % अनुदानमा धानको विउ वितरण सम्वन्धी सूचना ।

बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापनाका लागि माग आवेदनको सूचना

साझेदारीमा बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रममा छनोट भएका कृषक समुह, समिति र सहकारीहरुका लागि सार्वाजानीक सूचना

Nepali Date Converter

समाचार तथा जानकारी

 1. मिति: 11/10/2022 - 00:20
 2. मिति: 09/05/2022 - 17:35
 3. मिति: 09/03/2022 - 10:08
 4. मिति: 09/03/2022 - 09:58
 5. मिति: 08/29/2022 - 16:17
 6. मिति: 08/29/2022 - 15:56
 7. मिति: 08/26/2022 - 11:36
  नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् | प्रति नागरिकताको फाराम कालोमसिले भरि दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फाराम भरी सनाखत गर्नजाने व्यक्तिको...
 8. मिति: 08/26/2022 - 11:35
  जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् : जन्मको अनुसूची–२ (नियम ५ संग सम्बन्धित) बमोजिमको सूचना फाराम (भरेको हुनुपर्ने) आमा/बाबुको विवाहदर्ताको प्रतिलिपि आमा/...
 9. मिति: 08/26/2022 - 11:34
  धरौटि फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् : व्यहोरा सहितको निवेदन योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश निवेदन दर्ता धरौटी फिर्ताको निर्णय
 10. मिति: 08/26/2022 - 11:33
  घरजग्गा नामसारी सिफारीस सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् : मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र सिफारिस प्रतिलिपि नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि/१६...
 11. मिति: 08/23/2022 - 14:14
  कृपया बजेट डाउनलोड तथा हेर्नका लागि तल लिंकमा जानुहोला आ.व. २०७९।०८० को बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट  
 12. मिति: 08/08/2022 - 15:55

जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष
Phone:
९८५४०४२२२५ ,९८५४०४१५२५, ९८१५८८०१२५
उपाध्यक्ष
Phone:
९८५४०४२२२१
अध्यक्ष वडा नं. १
Phone:
९८५४०४२२३१
अध्यक्ष वडा नं. २
Phone:
अध्यक्ष वडा नं. ३
Phone:
९८५४०४२२३३
अध्यक्ष वडा नं. ४
Phone:
९८५४०४२२३४
अध्यक्ष वडा नं. ६
Phone:
९८६३२०४४११
अध्यक्ष वडा नं. ७
Phone:
९८४४२५३९१०
अध्यक्ष वडा नं. ९
Phone:
९८२४८५०२९५
अध्यक्ष वडा नं. १०
Phone:
९८५४०४२२३०
अध्यक्ष वडा नं. ११
Phone:
९८००८०१८०८

कर्मचारीहरु

Jeetendra Giri
कार्यालय प्रमुख / नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Phone:
९८५४०४०९१३, ९८५४०४२२२०
लेखापाल
Phone:
९८५११०९३०२
शिक्षा अधिकृत
Phone:
९८५४०४२०६०
कम्प्युटर अपरेटर
Phone:
९८४०७२२७४०
सहायक पाँचौ
Phone:
९८४३०२८१९५

प्रवक्ता

लाल बहादुर स्याङ्गतान

प्रवक्ता/ वडा अध्यक्ष(  वडा नं. ३)

९८५४०४२२३३,  ९८२३१०९९३३

सूचना प्रविधि अधिकृत / सूचना अधिकारी

सूचना प्रविधि अधिकृत / सूचना अधिकारी

 

 

Poll

गाउँपालिका तथा वडा कार्यलयबाट प्रदान गरिने सेवा तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ ?

विद्य‍ुतीय हाजिरी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.२००।-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र निवेदन,
२) विषय संग सम्बन्धित प्रमाण कागजात,
३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात ।

सेवा प्रकारः- व्यवसाय नवीकरण
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- लगानीको आधारमा शुल्क निर्धारण हुने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र,
२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी,
३) स्थानीय तहवाट दर्ता भएको व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी,
४) बहाल सम्झौताको प्रतिलिपी,
५) आफ्नै घर टहरा भए चा.लु आ.व.सम्मको मालपोत र घरजगगा कर तिरेको ।

सूचना तथा जानकारी