FAQs Complain Problems

समाचार

कार्यरत कर्मचारीहरु

Read More

लाम्पन्टार वडा नं. ११

Read More

कार्यापालिका सदस्यहरु

Read More

मझुवा दोभान बजार वडा न‌ं. ५

Read More

तीनपाटन फाँट वडा नं. २

Read More

" सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।१।२९ गते) "

दस्तावेज: 

गाउँपालिका भित्र रहेका अत्यावश्यक सेवा बाहेक सम्पुर्ण सेवा २०७८।१।३१ गते सम्मका लागी बन्द गरिने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

कोभिड- १९ को नयाँ भेरिएण्ट संक्रमण सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

" काेभिड- १९ नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिकाे मिति २०७८-१-२३ गते बसेको बैठकको निर्णय "

अत्यन्त जरुरी सू‍चना

कोभिड- १९ सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

५० प्रतिशत अनुदानमा धानको विउ वितरण कार्यक्रमको म्याद थप सम्वन्धी सूचना

श्री सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरु तीनपाटन गाउँपालिका । विवरण उपलव्ध गराईदिन हुन

Pages

जन प्रतिनिधि

Chairman of Tinpatan Rural Municipality
गाउँपालिका प्रमुख
Phone:
९८५४०४२२२५
Vice Chairman of Tinpatan Rural Municipality
गाउँपालिका उप- प्रमुख
Phone:
९८५४०४२२२१
अध्यक्ष वडा नं. १
Phone:
९८५४०४२२३१
अध्यक्ष वडा नं. २
Phone:
९८५४०४२२३२
अध्यक्ष वडा नं. ३
Phone:
९८५४०४२२३३
अध्यक्ष वडा नं. ४
Phone:
९८५४०४२२३४
अध्यक्ष वडा नं. ५
Phone:
९८५४०४२२३५
अध्यक्ष वडा नं. ६
Phone:
९८६३२०४४११
अध्यक्ष वडा नं. ७
Phone:
९८५४२०००७७
अध्यक्ष वडा नं. ९
Phone:
९६११०४४५५७
अध्यक्ष वडा नं. १०
Phone:
९८५४०४२२३०
अध्यक्ष वडा नं. ११
Phone:
९८५४०४२२३६

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Phone:
९८५४०४२२२०
लेखा अधिकृत
Phone:
९८५४०४२०८०
Jeetendra Giri
अधिकृत छैठौ‌ं
Phone:
९८५४०४०९१३
Prakash Magar
इन्जिनियर
Phone:
९८५१२४५८६४
Sanjay Thapa
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Phone:
9849835043, 9812000917
Gopal prasad Pahadi
सूचना अधिकारी
Phone:
9844045476
लेखापाल
Phone:
९८५११०९३०२

जानकारी