FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कुनै व्यक्तिको नाम थर जन्ममिति तथा वतन फरक फरक भएको भए सो व्यक्ति एउटै हो भन्ने सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 19:44 PDF icon कुनै व्यक्तिको नाम थर जन्ममिति तथा वतन फरक फरक भएको भए सो व्यक्ति एउटै हो भन्ने सिफारिस.pdf
नक्सामा घर कायम गर्ने सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 19:43 PDF icon नक्सामा घर कायम गर्ने सिफारिस.pdf
व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित वा सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 19:41 PDF icon व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित वा सिफारिस.pdf
घर पाताल वा भत्के, भत्काएको प्रमाणित ७९/८० 08/24/2022 - 19:40 PDF icon घर पाताल वा भत्के, भत्काएको प्रमाणित.pdf
वडाबाट जारी हुने सिफारिस तथा अन्य कागजलाई अंग्रेजी भाषामा समेत सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने ७९/८० 08/24/2022 - 19:39 PDF icon वडाबाट जारी हुने सिफारिस तथा अन्य कागजलाई अंग्रेजी भाषामा समेत सिफारिस.pdf
स्वास्थ्य उपचार सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 19:37 PDF icon स्वास्थ्य उपचार सिफारिस.pdf
अविवाहित प्रमाणित ७९/८० 08/24/2022 - 16:43 PDF icon अविवाहित प्रमाणित.pdf
विवाह प्रमाणित ७९/८० 08/24/2022 - 16:38 PDF icon विवाह प्रमाणित.pdf
व्यवसाय नवीकरण ७९/८० 08/24/2022 - 16:36 PDF icon व्यवसाय नवीकरण.pdf
नयाँ व्यवसाय दर्ता सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 16:34 PDF icon नयाँ व्यवसाय दर्ता सिफारिस.pdf

Pages