FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नक्सामा घर कायम गर्ने सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 19:43 PDF icon नक्सामा घर कायम गर्ने सिफारिस.pdf
व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित वा सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 19:41 PDF icon व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित वा सिफारिस.pdf
घर पाताल वा भत्के, भत्काएको प्रमाणित ७९/८० 08/24/2022 - 19:40 PDF icon घर पाताल वा भत्के, भत्काएको प्रमाणित.pdf
वडाबाट जारी हुने सिफारिस तथा अन्य कागजलाई अंग्रेजी भाषामा समेत सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने ७९/८० 08/24/2022 - 19:39 PDF icon वडाबाट जारी हुने सिफारिस तथा अन्य कागजलाई अंग्रेजी भाषामा समेत सिफारिस.pdf
स्वास्थ्य उपचार सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 19:37 PDF icon स्वास्थ्य उपचार सिफारिस.pdf
अविवाहित प्रमाणित ७९/८० 08/24/2022 - 16:43 PDF icon अविवाहित प्रमाणित.pdf
विवाह प्रमाणित ७९/८० 08/24/2022 - 16:38 PDF icon विवाह प्रमाणित.pdf
व्यवसाय नवीकरण ७९/८० 08/24/2022 - 16:36 PDF icon व्यवसाय नवीकरण.pdf
नयाँ व्यवसाय दर्ता सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 16:34 PDF icon नयाँ व्यवसाय दर्ता सिफारिस.pdf
व्यापार व्यवसाय नभएको सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 16:32 PDF icon व्यापार व्यवसाय नभएको सिफारिस.pdf

Pages