FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नामसारी सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 19:54 PDF icon नामसारी सिफारिस.pdf
हकवाला वा हकदार प्रमाणित ७९/८० 08/24/2022 - 19:54 PDF icon हकवाला वा हकदार प्रमाणित.pdf
जिवित रहेको सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 19:53 PDF icon जिवित रहेको सिफारिस.pdf
मृतकसँगको नाता प्रमाणित तथा सर्जमिन सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 19:52 PDF icon मृतकसँगको नाता प्रमाणित तथा सर्जमिन सिफारिस.pdf
जिवितसँगको नाता प्रमाणित ७९/८० 08/24/2022 - 19:51 PDF icon जिवितसँगको नाता प्रमाणित.pdf
संरक्षक सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 19:50 PDF icon संरक्षक सिफारिस.pdf
संरक्षक प्रमाणित गर्ने ७९/८० 08/24/2022 - 19:49 PDF icon संरक्षक प्रमाणित गर्ने.pdf
कित्ताकाट गर्न सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 19:48 PDF icon कित्ताकाट गर्न सिफारिस.pdf
जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा हराएको सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 19:47 PDF icon जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा हराएको सिफारिस.pdf
नाम थर, जन्म मिति संशोधनको सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 19:46 PDF icon नाम थर, जन्म मिति संशोधनको सिफारिस.pdf

Pages