FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित ७९/८० 08/26/2022 - 09:13 PDF icon आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित.pdf
अशक्त, असहाय तथा अनाथको पालन पोषणको लागि सिफारिस ७९/८० 08/26/2022 - 09:12 PDF icon अशक्त, असहाय तथा अनाथको पालन पोषणको लागि सिफारिस.pdf
विद्यालय कक्षा थप सिफारिस ७९/८० 08/26/2022 - 09:11 PDF icon विद्यालय कक्षा थप सिफारिस.pdf
पूर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस ७९/८० 08/26/2022 - 09:11 PDF icon पूर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस.pdf
चारकिल्ला प्रमाणित ७९/८० 08/26/2022 - 09:08 PDF icon चारकिल्ला प्रमाणित.pdf
घरबाटो प्रमाणित ७९/८० 08/26/2022 - 09:07 PDF icon घरबाटो प्रमाणित.pdf
जग्गा मूल्यांकन प्रमाणित ७९/८० 08/26/2022 - 09:07 PDF icon जग्गा मूल्यांकन प्रमाणित.pdf
आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस ७९/८० 08/26/2022 - 09:06 PDF icon आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस.pdf
उद्योग ठाउँसारी सिफारिस ७९/८० 08/26/2022 - 09:05 PDF icon उद्योग ठाउँसारी सिफारिस.pdf
जग्गाको हक सम्वन्धमा सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 19:56 PDF icon जग्गाको हक सम्वन्धमा सिफारिस.pdf

Pages