FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नभएको सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 16:30 PDF icon व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नभएको सिफारिस.pdf
व्यापार व्यवसाय बन्द भएको सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 16:26 PDF icon व्यापार व्यवसाय बन्द भएको सिफारिस.pdf
जिवित रहेको सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 16:23 PDF icon जिवित रहेको सिफारिस.pdf
जन्म मिति संशोधन सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 16:19 PDF icon जन्म मिति संशोधन सिफारिस.pdf
जन्‍म मिति प्रमाणित गर्ने ७९/८० 08/24/2022 - 16:14 PDF icon जन्‍म मिति प्रमाणित गर्ने.pdf
घर जग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 16:13 PDF icon घर जग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस.pdf
मोही लगत कट्टाको सिफारिस ७९/८० 08/24/2022 - 16:11 PDF icon मोही लगत कट्टाको सिफारिस.pdf
नाता प्रमाणित English ७९/८० 08/24/2022 - 16:08 PDF icon नाता प्रमाणित English.pdf
बन्द घर वा कोठा खोल्न रोहवरमा बस्ने / बसेको प्रमाणित ७९/८० 08/24/2022 - 16:07 PDF icon बन्द घर वा कोठा खोल्न रोहवरमा बस्ने वा बसेको प्रमाणित.pdf
बाहल करको लेखाजोखा ७९/८० 08/24/2022 - 16:05 PDF icon बाहल करको लेखाजोखा.pdf

Pages