FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निर्माणधिन गाउँपालिका भवन

Read More

स्वागत कार्यक्रम

Read More

कार्यापालिका सदस्यहरु

Read More

चकमके बजार वडा नं. ११

Read More

कर्मचारीहरु

Read More

" नवौं गाउँसभामा आ.व. २०७८।७९ को लागी पेश भएको निति तथा कार्यक्रम "

कोभिड- १९ संक्रमण, नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्वन्धी निषेधाज्ञा थप गरिएको सूचना

" क्याटलग विधिबाट कृषि यन्त्र (Power Tiller/ Mini Tiller) खरिद गर्ने सम्वन्धी सूचना "

यस गाउँपालिकाकाे आ.व. ०७७/७८ को आर्थिक कारोबारहरुको चेक काट्ने अवधि सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

" मिति २०७८।२।२४ गते समय र समाचार Times & News राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना संशोधन गरिएको बारे सूचना "

दस्तावेज: 

५० प्रतिशत अनुदानमा वर्षे फलफुलको विरुवा वितरण सम्वन्धी सूचना

सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ( दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८।२।२४ )

दस्तावेज: 

अत्यावश्यक सेवा तथा कार्य बाहेक अन्य सेवा थप मिति २०७८ जेष्ठ ३० सम्म बन्द हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Nepali Date Converter

समाचार तथा जानकारी

 1. मिति: 01/17/2022 - 13:25
 2. मिति: 01/14/2022 - 17:38
  कृषि शाखाकम कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण सि.नं. नाम थर पद सेवा/ समूह तह/ श्रेणी सम्पर्क नम्बर कैफियत १ विकास सुनुवार ना.प्रा.स. कृषि चौथो 9863528559 करार २...
 3. मिति: 01/11/2022 - 11:35
 4. मिति: 01/05/2022 - 13:41
 5. मिति: 01/05/2022 - 13:36
 6. मिति: 01/05/2022 - 13:33
 7. मिति: 01/05/2022 - 13:30
 8. मिति: 01/05/2022 - 13:28
 9. मिति: 01/05/2022 - 13:28
 10. मिति: 01/05/2022 - 13:25
 11. मिति: 01/05/2022 - 13:24
 12. मिति: 01/05/2022 - 13:21

जनप्रतिनिधि

Chairman of Tinpatan Rural Municipality
गाउँपालिका प्रमुख
Phone:
९८५४०४२२२५ ,९८५४०४१५२५, ९८१५८८०१२५
Vice Chairman of Tinpatan Rural Municipality
गाउँपालिका उप- प्रमुख
Phone:
९८५४०४२२२१, ९८१६८४९०३८
अध्यक्ष वडा नं. १
Phone:
९८५४०४२२३१
अध्यक्ष वडा नं. २
Phone:
९८५४०४२२३२
अध्यक्ष वडा नं. ३
Phone:
९८५४०४२२३३
अध्यक्ष वडा नं. ४
Phone:
९८५४०४२२३४
अध्यक्ष वडा नं. ५
Phone:
९८५४०४२२३५
अध्यक्ष वडा नं. ६
Phone:
९८६३२०४४११
अध्यक्ष वडा नं. ७
Phone:
९८५४२०००७७
अध्यक्ष वडा नं. ९
Phone:
९६११०४४५५७
अध्यक्ष वडा नं. १०
Phone:
९८५४०४२२३०
अध्यक्ष वडा नं. ११
Phone:
९८५४०४२२३६

कर्मचारीहरु

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Phone:
९८५४०४२२२०
शिक्षा अधिकृत
Phone:
९८५४०४२०६०
लेखा अधिकृत
Phone:
९८५४०४२०८०
Jeetendra Giri
अधिकृत छैठौ‌ं
Phone:
९८५४०४०९१३
Prakash Magar
इन्जिनियर
Phone:
९८५१२४५८६४
Sanjay Thapa
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Phone:
9854035143, 9812000917
Gopal prasad Pahadi
सूचना अधिकारी
Phone:
9844045476

प्रवक्ता

दिनेश कुमार रमौली

सम्पर्कनं.:-९८५४०४२२३५

 

सूचना अधिकारी

गोपाल प्रसाद पहाडी 

सम्पर्क नं. :- ९८४४०४५४७६, ९६१५३२२५६४

 

Poll

गाउँपालिका तथा वडा कार्यलयबाट प्रदान गरिने सेवा तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ ?

विद्य‍ुतीय हाजिरी

सूचना तथा जानकारी