FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यरत कर्मचारीहरु

Read More

लाम्पन्टार वडा नं. ११

Read More

कार्यापालिका सदस्यहरु

Read More

मझुवा दोभान बजार वडा न‌ं. ५

Read More

तीनपाटन फाँट वडा नं. २

Read More

" मिति २०७८।२।२४ गते समय र समाचार Times & News राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना संशोधन गरिएको बारे सूचना "

दस्तावेज: 

५० प्रतिशत अनुदानमा वर्षे फलफुलको विरुवा वितरण सम्वन्धी सूचना

सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ( दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८।२।२४ )

दस्तावेज: 

अत्यावश्यक सेवा तथा कार्य बाहेक अन्य सेवा थप मिति २०७८ जेष्ठ ३० सम्म बन्द हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

७५ % अनुदानमा पावरटिलर/ मिनिटिलर वितरण सम्वन्धी सूचना

अत्यावश्यक सेवा तथा कार्य बाहेक अन्य सेवा थप मिति २०७८ जेष्ठ २२ सम्म बन्द हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

" सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।१।२९ गते) "

दस्तावेज: 

गाउँपालिका भित्र रहेका अत्यावश्यक सेवा बाहेक सम्पुर्ण सेवा २०७८।१।३१ गते सम्मका लागी बन्द गरिने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Pages

Nepali Date Converter

समाचार तथा जानकारी

 1. मिति: 12/06/2021 - 16:41
 2. मिति: 12/06/2021 - 16:26
 3. मिति: 12/02/2021 - 11:46
 4. मिति: 11/26/2021 - 16:44
 5. मिति: 11/01/2021 - 20:42
 6. मिति: 11/01/2021 - 20:38
 7. मिति: 11/01/2021 - 10:37
 8. मिति: 10/27/2021 - 12:40
 9. मिति: 08/29/2021 - 12:16
 10. मिति: 08/25/2021 - 12:27
 11. मिति: 08/06/2021 - 17:04
 12. मिति: 07/06/2021 - 18:23

जनप्रतिनिधि

Chairman of Tinpatan Rural Municipality
गाउँपालिका प्रमुख
Phone:
९८५४०४२२२५ ,९८५४०४१५२५, ९८१५८८०१२५
Vice Chairman of Tinpatan Rural Municipality
गाउँपालिका उप- प्रमुख
Phone:
९८५४०४२२२१, ९८१६८४९०३८
अध्यक्ष वडा नं. १
Phone:
९८५४०४२२३१
अध्यक्ष वडा नं. २
Phone:
९८५४०४२२३२
अध्यक्ष वडा नं. ३
Phone:
९८५४०४२२३३
अध्यक्ष वडा नं. ४
Phone:
९८५४०४२२३४
अध्यक्ष वडा नं. ५
Phone:
९८५४०४२२३५
अध्यक्ष वडा नं. ६
Phone:
९८६३२०४४११
अध्यक्ष वडा नं. ७
Phone:
९८५४२०००७७
अध्यक्ष वडा नं. ९
Phone:
९६११०४४५५७
अध्यक्ष वडा नं. १०
Phone:
९८५४०४२२३०
अध्यक्ष वडा नं. ११
Phone:
९८५४०४२२३६

कर्मचारीहरु

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Phone:
लेखा अधिकृत
Phone:
९८५४०४२०८०
Jeetendra Giri
अधिकृत छैठौ‌ं
Phone:
९८५४०४०९१३
Prakash Magar
इन्जिनियर
Phone:
९८५१२४५८६४
Sanjay Thapa
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Phone:
9854035143, 9812000917
Gopal prasad Pahadi
सूचना अधिकारी
Phone:
9844045476
लेखापाल
Phone:
९८५११०९३०२

प्रवक्ता

दिनेश कुमार रमौली

सम्पर्कनं.:-९८५४०४२२३५

 

सूचना अधिकारी

गोपाल प्रसाद पहाडी 

सम्पर्क नं. :- ९८४४०४५४७६, ९६१५३२२५६४

 

सूचना तथा जानकारी