FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यरत कर्मचारीहरु

Read More

लाम्पन्टार वडा नं. ११

Read More

कार्यापालिका सदस्यहरु

Read More

मझुवा दोभान बजार वडा न‌ं. ५

Read More

तीनपाटन फाँट वडा नं. २

Read More

भुमिहीन दलीत, भुमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्वन्धी सूचना

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने तथा आर्थीक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धी सूचना

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी दर्ता गर्ने सम्वन्धी सूचना

" प्रकाशन / प्रशारण सम्वन्धि जरूरी सूचना "

" नवौं गाउँसभामा आ.व. २०७८।७९ को लागी पेश भएको निति तथा कार्यक्रम "

कोभिड- १९ संक्रमण, नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्वन्धी निषेधाज्ञा थप गरिएको सूचना

" क्याटलग विधिबाट कृषि यन्त्र (Power Tiller/ Mini Tiller) खरिद गर्ने सम्वन्धी सूचना "

यस गाउँपालिकाकाे आ.व. ०७७/७८ को आर्थिक कारोबारहरुको चेक काट्ने अवधि सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

Pages

Nepali Date Converter

समाचार तथा जानकारी

 1. मिति: 12/06/2021 - 16:41
 2. मिति: 12/06/2021 - 16:26
 3. मिति: 12/02/2021 - 11:46
 4. मिति: 11/26/2021 - 16:44
 5. मिति: 11/01/2021 - 20:42
 6. मिति: 11/01/2021 - 20:38
 7. मिति: 11/01/2021 - 10:37
 8. मिति: 10/27/2021 - 12:40
 9. मिति: 08/29/2021 - 12:16
 10. मिति: 08/25/2021 - 12:27
 11. मिति: 08/06/2021 - 17:04
 12. मिति: 07/06/2021 - 18:23

जनप्रतिनिधि

Chairman of Tinpatan Rural Municipality
गाउँपालिका प्रमुख
Phone:
९८५४०४२२२५ ,९८५४०४१५२५, ९८१५८८०१२५
Vice Chairman of Tinpatan Rural Municipality
गाउँपालिका उप- प्रमुख
Phone:
९८५४०४२२२१, ९८१६८४९०३८
अध्यक्ष वडा नं. १
Phone:
९८५४०४२२३१
अध्यक्ष वडा नं. २
Phone:
९८५४०४२२३२
अध्यक्ष वडा नं. ३
Phone:
९८५४०४२२३३
अध्यक्ष वडा नं. ४
Phone:
९८५४०४२२३४
अध्यक्ष वडा नं. ५
Phone:
९८५४०४२२३५
अध्यक्ष वडा नं. ६
Phone:
९८६३२०४४११
अध्यक्ष वडा नं. ७
Phone:
९८५४२०००७७
अध्यक्ष वडा नं. ९
Phone:
९६११०४४५५७
अध्यक्ष वडा नं. १०
Phone:
९८५४०४२२३०
अध्यक्ष वडा नं. ११
Phone:
९८५४०४२२३६

कर्मचारीहरु

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Phone:
लेखा अधिकृत
Phone:
९८५४०४२०८०
Jeetendra Giri
अधिकृत छैठौ‌ं
Phone:
९८५४०४०९१३
Prakash Magar
इन्जिनियर
Phone:
९८५१२४५८६४
Sanjay Thapa
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
Phone:
9854035143, 9812000917
Gopal prasad Pahadi
सूचना अधिकारी
Phone:
9844045476
लेखापाल
Phone:
९८५११०९३०२

प्रवक्ता

दिनेश कुमार रमौली

सम्पर्कनं.:-९८५४०४२२३५

 

सूचना अधिकारी

गोपाल प्रसाद पहाडी 

सम्पर्क नं. :- ९८४४०४५४७६, ९६१५३२२५६४

 

सूचना तथा जानकारी