FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु

Read More

स्वागत कार्यक्रम

Read More

निर्माणधिन गाउँपालिका भवन

Read More

चकमके बजार वडा नं. ११

Read More

कर्मचारीहरु

Read More

" अत्यन्त जरुरी सूचना "

" प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा लिखित परीक्षा संचालन बारे "

"‍ औपचारिक पोशाक लगाई कामकाज गर्ने बारे सूचना "

" प्रविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना "

"सामाजिक सूरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्वन्धि सूचना"

"खाद्यान्न सामाग्री खरिदका लागि दोस्रोपटक वोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना"

" टेन्डर म्याद थप सम्वन्धी सूचना "

"खाध सामाग्री खरिद सम्वन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना"

Nepali Date Converter

समाचार तथा जानकारी

 1. मिति: 11/10/2022 - 00:20
 2. मिति: 09/05/2022 - 17:35
 3. मिति: 09/03/2022 - 10:08
 4. मिति: 09/03/2022 - 09:58
 5. मिति: 08/29/2022 - 16:17
 6. मिति: 08/29/2022 - 15:56
 7. मिति: 08/26/2022 - 11:36
  नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् | प्रति नागरिकताको फाराम कालोमसिले भरि दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फाराम भरी सनाखत गर्नजाने व्यक्तिको...
 8. मिति: 08/26/2022 - 11:35
  जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् : जन्मको अनुसूची–२ (नियम ५ संग सम्बन्धित) बमोजिमको सूचना फाराम (भरेको हुनुपर्ने) आमा/बाबुको विवाहदर्ताको प्रतिलिपि आमा/...
 9. मिति: 08/26/2022 - 11:34
  धरौटि फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् : व्यहोरा सहितको निवेदन योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश निवेदन दर्ता धरौटी फिर्ताको निर्णय
 10. मिति: 08/26/2022 - 11:33
  घरजग्गा नामसारी सिफारीस सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् : मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र सिफारिस प्रतिलिपि नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि/१६...
 11. मिति: 08/23/2022 - 14:14
  कृपया बजेट डाउनलोड तथा हेर्नका लागि तल लिंकमा जानुहोला आ.व. २०७९।०८० को बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट  
 12. मिति: 08/08/2022 - 15:55

जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष
Phone:
९८५४०४२२२५ ,९८५४०४१५२५, ९८१५८८०१२५
उपाध्यक्ष
Phone:
९८५४०४२२२१
अध्यक्ष वडा नं. १
Phone:
९८५४०४२२३१
अध्यक्ष वडा नं. २
Phone:
अध्यक्ष वडा नं. ३
Phone:
९८५४०४२२३३
अध्यक्ष वडा नं. ४
Phone:
९८५४०४२२३४
अध्यक्ष वडा नं. ६
Phone:
९८६३२०४४११
अध्यक्ष वडा नं. ७
Phone:
९८४४२५३९१०
अध्यक्ष वडा नं. ९
Phone:
९८२४८५०२९५
अध्यक्ष वडा नं. १०
Phone:
९८५४०४२२३०
अध्यक्ष वडा नं. ११
Phone:
९८००८०१८०८

कर्मचारीहरु

Jeetendra Giri
कार्यालय प्रमुख / नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Phone:
९८५४०४०९१३, ९८५४०४२२२०
लेखापाल
Phone:
९८५११०९३०२
शिक्षा अधिकृत
Phone:
९८५४०४२०६०
कम्प्युटर अपरेटर
Phone:
९८४०७२२७४०
सहायक पाँचौ
Phone:
९८४३०२८१९५

प्रवक्ता

लाल बहादुर स्याङ्गतान

प्रवक्ता/ वडा अध्यक्ष(  वडा नं. ३)

९८५४०४२२३३,  ९८२३१०९९३३

सूचना प्रविधि अधिकृत / सूचना अधिकारी

सूचना प्रविधि अधिकृत / सूचना अधिकारी

 

 

Poll

गाउँपालिका तथा वडा कार्यलयबाट प्रदान गरिने सेवा तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ ?

विद्य‍ुतीय हाजिरी

सूचना तथा जानकारी